Seri phim cổ trang châu Á P6: Thanh niên diệt tình bằng súng bắn tinh 58 min